Första söndagsöppet 2013

54 gäster samt 46 luncher som gick ut och den första söndagsöppet på Ria blev en succe. St. Olof kom med ett härligt gäng, vilket var väldigt skönt när det var så många. Det kändes väldigt tacksamt att arbeta den här söndagen och jag hoppas på fler sådana söndagar. Jag skulle just skriva att media lyste med sin frånvaro, när Folkbladet dök upp. Vi tackar för det, då vi behöver komma ut i media, så att allmänheten uppmärksammar oss och får se att vi behöver deras stöd. Tack alla ni som stöttar oss och gör det möjligt med söndagsöppet, både ekonomiskt och som frivilliga.