Go-Cart med Omsorgsjul!

fter mycket tjat på Pecka så tog han oss till GoCart arenan. Mycket uppskattad aktivitet som gästerna fortfarnade pratar om. Gärna repris på detta!

Leave a Reply