• Ombuden från huvudmännen träffas till årsstämma 1 gång/år och väljer styrelse.

Huvudmännen är 17 st kristna församlingar i Norrköping med omnejd.

  • Styrelsen sammanträder 1 gång/mån, anställer verksamhetschef och övrig personal.
  • Verksamhetschefen ansvarar och leder verksamheten.
  • enhetscheferna ansvarar och leder personal och frivilligarbetare vid de olika enheterna.

Utöver detta finns Hela Människan riks som är ett serviceorgan för de lokala enheterna i landet. Varje lokal enhet är dock en egen juridisk person och har inget ekonomiskt åtagande gentemot riksorganisationen.
Även på regional nivå finns en sammanhållande länk och i vårt fall är det Hela Människan Östergötland.

Detta är förutsättningarna för Hela Människans arbete när vi varje dag öppnar dörrarna till våra fyra verksamheter Ria-Center, Fyren, Secondhand och Matbanken.