Ordförande Ander S

Ledamot:
Rikard               Korskyrkan
Inga                     Korskyrkan
Senan                Kolmårdens församling
Anders                Borgs församling
Johan                   S:t Olofs församling
Stefanr                Pingstkyrkan
Ulf                        Immanuelskyrkan

Styrelsen har sammanträden på Kabelvägen en gång i månaden. Verksamhetsansvariga från personalen adjungeras till alla styrelsemöten. Som ekonomiansvarig är Bengt utsedd