Idén bakom vår verksamhet är väldigt enkelt. Inte alla människor har sitt dagliga bröd, samtidigt som det finns livsmedel i överflöd. På ena sidan finns det livsmedel som det kvalitativt inte är något fel på, men som handeln inte har någon användning för.

Matbanken Hela Människan

På andra sidan finns det människor i utsatta situationer som kan behöva dessa livsmedel. Vi vill bygga en bro mellan fattigdom och överflöd, samt minska de sociala klyftorna. Vi vill stötta människor som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och ger dem en tro och motivation för framtiden.

Hela Människan vill bidra till en utjämning: Tanken är att fördela livsmedel och hygienartiklar som handeln inte längre kan sälja. Det skulle kunna vara mjölkprodukter med kort utgångsdatum, torrvaror, kaffe, frukt och grönt med små skönhetsfel. Även köttvaror som börjar få kort datum kan frysas in.

Detta är en idé som alla vinner på: Vi använder de resurser som redan finns där utsatta människor får del av högkvalitativa livsmedel och ni stödjare/sponsorer tar ett socialt ansvar och minskar sophanteringskostnaderna. Detta bidrar även till att personal som arbetar på olika köpcentrum, vet att deras arbetsgivare är konkret delaktig i att förbättra det samhälle vi lever i. Därmed stärks personalens motivation för arbetet. Inte att förglömma är miljö- och etikaspekten, där vi i dagens västerländska samhälle slänger

så mycket mat samtidigt som människor i världen svälter.

”Ge av det ni har”! Med denna slogan hoppas vi kunna engagera lokala bagerier, livsmedelbutiker med mera. Vi skulle även kunna erbjuda olika tjänster (exempelvis frisörer) till ekonomiskt utsatta människor. Vissa människor har pengar eller varor, andra har tid, men sällan har man båda delarna.

Det här är inte tänkt att försörja de behövande, utan att bidra till deras dagliga behov. Genom utdelning av livsmedel ska de hjälpsökande även bli motiverade till att laga nyttigare mat eftersom vi delar ut färsk frukt och grönt, vilket annars kanske bortprioriteras. Många barn i dagens samhälle mår dåligt över att de har det sämre ställt ekonomiskt, eftersom de saknar friheten att göra samma saker som kompisarna. Vi skulle bli mycket glada om vi skulle genom vårt arbete uppnå att fler barnfamiljerna får möjlighet att uppfylla en liten önskning för sina barn. Kanske bli det möjligt att gå på bio eller till simhallen eftersom man kan spara in på att köpa vissa livsmedel.

En annan sidovinst är den faktiska träffen med de här människorna, som kanske inte har någon att prata med om sin situation. En del kanske inte vet vart hjälpen kan nås och bara behöver en hjälpande riktning. Hela Människan vill vara en mötesplats där det skapas nya kontakter och vänskap. Så skapar vi ett socialt nätverk som hjälper alla.

Vi vill leva medmänskligt och göra samhället mera medmänskligt.

Join us – Hjälp oss att hjälpa!

Vi på Hela människan bli glada över all stöttning: Du kan vara med och ge materiella gåvor, sponsrar oss ekonomiskt eller bli en av våra volontärer!

Hur går det till praktiskt?

På grund av att det är förbjudet att sälja eller skänka varor som passerat sista förbrukningsdag får dessa varor inte läggas i Matbankens kärl, som placeras på lämpligt ställe i livsmedelsbutikens lagerutrymmen. Däremot är det tillåtet att skänka livsmedel som passerat bäst-före-datum under förutsättning att varan är tjänlig och har förvarats på rätt sätt. Sedan är det mottagarens ansvar att titta, luktar och smakar på maten för att undersöka om den är ätlig.

Hela Människan Matbanken åtar sig att varorna går att spåra samt medverka till att återkalla varorna om detta skulle vara nödvändigt. Eftersom Matbanken hämta varorna en gång per vecka är det viktigt att Matbankens samarbetspartner endast lägger brukliga varor i de kärl som hämtas och fördelas vidare på tisdagar. Köttprodukter som är på väg att passera bäst-före-datumet fryses ned och läggs i matbankens behållare. Matbanken distribuera varorna med sin frys-/kylbil till Hela Människan Ria och Fyren samt till Svenska kyrkans diakoner som i sin tur ger matkassar till människor i utsatta situationer som t.ex. ensamstående föräldrar i ekonomisk kris eller bostadslösa.

Att ge din nästa det hon behöver. En bit bröd, ett leende, ett lyssnade öra.