Personal Hela Människan Sponsra Matbanken & Second HandbutikRia-Center startade 1970 och då som nu välkomnar man människor som lever på gatan och ofta i mycket utsatta situationer. Inte sällan finns det ett gravt missbruk med i bilden. Det speciella med Ria är att människor är välkomna dit trots att man inte är nykter eller drogfri.

Jesus sa: ”Du ska inte förlåta din medmänniska 7 gånger , utan 70 x 7 gånger”. Det innebär att personalen på Ria oftast har mycket tålamod och ett stort varmt hjärta. Varje dag kommer det över 40-tal personer till Ria för att äta eller bara vara (många fler på storhelger). Totalt har Ria kontakt med över 300 personer. Runt 30 av dessa har ingen egen adress. Utifrån det perspektivet får man bedöma om de är hemlösa eller inte.

Fyren

Fyren i Ättetorp, Åby startade 1986 men det var först 1989 som verksamheten hittade struktur. Det var då Eivor Holmberg började. Idag är Fyren en viktig mötesplats som är öppen varje förmiddag.

Många av våra besökare har erfarenheter, på olika sätt, av missbruk, droger och alkohol men även andra söker sig gärna ner hit för att mötas över en kopp kaffe eller en pratstund. På Fyren är det en lugn och behaglig atmosfär, hit kommer man normalt inte påverkad av droger eller alkohol. En matlagningsgrupp träffas, filmaftnar anordnas mm. Fyren är helt enkelt en liten oas i Åby.

Secondhandbutiken

Secondhandbutiken startade 2003 på hösten. Tanken var att arbetsträningen, som Hela Människan drivit sedan 1993, med butiken skulle få bra arbetssysslor. Flyttverksamheten var tvungen att läggas ner och då skulle secondhandverksamheten bli ett bra komplement.

Tyvärr lades arbetsträningen ner på våren 2004 och då fick verksamheten klara sig själv. Med en anställd, istället för fem, och med ett stort gäng frivilligarbetare klarade man av detta på ett mycket bra sätt. Idag är det viktigaste syftet med verksamheten att skapa sysselsättning.

Viktigt är att man har ett eget ansvarsområde som man får planera för efter eget huvud. Det som kanske saknas är möjligheten att gå vidare till något avlönat arbete. Det positiva är att man är med i ett socialt sammanhang och i en arbetsgemenskap. Sedan starten så har ökningen synts på flera sätt. Tillströmningen av kunder och varor har gjort att försäljningssiffrorna ökat hela tiden.