Hela Människan är en ekumenisk organisation som arbetar på uppdrag av 17 församlingar i Norrköping.

Idag finns fyra verksamheter som varje dag möter människor i olika utsatta situationer. Två  öppna verksamheter (Ria-center och Fyren) vars målgrupper är alla människor i utsatthet, vanligt i kombination med missbruk.

Matbanken är en verksamhet där vi ser till att olika affärers överflöd kommer till de som behöver det.

Vi har även en Secondhand som är till för att samla in pengar till de mest utsatta i våra verksamheter. Secondhanden har dessutom ett psykosocialt arbete med arbetsträning/sysselsättning.

Förutom dessa fyra verksamheter så har Hela Människan i samarbete med Svenska kyrkan på uppdrag av Norrköpings kommun ett härbärge för utsatta EU-migranter som tillfälligt vistas i Sverige.